12023 White River

    San Antonio, TX 78254
    • $406,000
    • STATUS: Active
    • ON SITE: 227 days
    • MLS #: 339634